Current page updated by Staffan Berg 2009-05-19 00:03 (3442 days, 4 hours and 3 minutes ago)

Bildarkiv

Bilder 2007

bildtext
Årets första provfiske i april gav klen fångst men härligt vårväder
bildtext bildtext
Skötarna tas uppPå väg in i hamnen
bildtext bildtext
En ensam strömming i skötarnaStrömmingen skakas av för hand
bildtext bildtext
Nationaldagen "firades" med en jättefångst på ca 600 kgSurna inte små strömmingar, livet är ju ändå rökt för er!

Site author: Staffan Berg: Disclaimer
Powered by PHP-QuickSite 1.7 Generated in: 54.6 ms