Current page updated by Staffan Berg 2012-11-30 23:47 (2150 days, 3 hours and 2 minutes ago)

Suring.se hemsida för Hårte suringsalteri.

Surströmmingen kan köpas i Mellanfjärdens fiskaffär, Tel 0652-16190

Sidans syfte är i första hand att dokumentera surströmmingstillverkningen i Hårte, Jättendal. Hårte är Jättendals nordligaste fiskeläge. Byn ligger i Nordanstigs kommun i nordöstra Hälsingland.

Hårtekväll

Jag lägger in surströmming i hobbyskala, ca 100 kilo/år. Tanken är att varje fångst ska dokumenteras och följas genom processen fram till färdig burk. De strömmingar du äter är alltså spårbara med uppgifter om fångstplats, väder, jäsningsförhållanden och burkningsdag. Utgå från fångstdatum som står på burkens etikett.

Mitt varumärke blir Hårtefjerdens Suring. Förlagan till etiketten är tagen från en gammal vägskylt som stod i ett vägskäl uppe "på sockna". Min far tog den tillvara när den legat i diket något år i början av 1960-talet.

Strömmingen fiskas på det traditionella sättet med strömmingsskötar. Fisket sker på grunt vatten dit fisken inte kommer in förrän den är helt lekmogen. På nätterna kommer stora stim av strömming upp på de grunda sandbottnarna för att leka. Konsten för en fritidsfiskare är att få lagom mycket strömming, det kan bli tonvis på någon timme om man inte ser upp, det ser man exempel på i tidningarna så gott som varje år.

Väl inne i sjöboden igen så skakas strömmingen av skötarna för hand. Det är en skonsam metod med få klämskador på fisken. Den gilas direkt och försaltas för att dra ur blodlaken.

Efter ca ett dygn sköljs blodlaken av varefter strömmingen läggs i rena jästunnor som fylls med saltlake av rätt styrka.

Jäsningen styrs med temperaturen, kalla sommardagar, långt ut mot solsidan, varma längst in i sjöboden. Efter ca 8 veckor är det dags för provsmakning.

Hemligheten bakom vår goda kvalité är nog den hantverksmässiga hanteringen och de korta tiderna från fångst till gilning och saltning. Att gila för hand innebär att varje strömming får en första kvalitetskontroll redan innan den saltas. Sedan följer jag processen noga hela sommaren och gör en sista uppföljning av strömmingarna när de testas i Augusti. Merparten läggs i sina burkar först nästa vår. Allt för att du ska få en maximal smakupplevelse!

Den här långsamjästa strömmingen fortsätter att utveckla sina smaker länge. Höjdpunkten är nog efterföljande sommar men den håller mycket längre än de 18 månader som föreskrivs.

Staffan Berg

Bottenhavsströmming innehåller tyvärr dioxiner. Dioxiner är ett samlingsnamn för en grupp klorerade organiska ämnen som inte bildas naturligt i biosfären. Organismerna har därför ingen förmåga att bryta ner dioxinerna, de anrikas istället i fettvävnaden.

Dioxiner i för hög dos tros påverka fortplantning och arvsmassa. 

De kan brytas ner vid förbränning vid hög temperatur men de kan också bildas t.ex. vid förbränning av klorhaltiga sopor som PVC om temperaturen är för låg.

Fram till ca 1990 bildades de också vid blekning av pappersmassa. När väl analysmetoderna förbättrades så att dioxin kunde mätas ändrades processerna så att dioxinbildningen upphörde. Främst var det blekning med klorgas som ersattes med klordioxid.

  Livsmedelsverkets rekommendationer och en del övrigt material når du via dessa länkar:

Livsmedelsverkets rekommendationer

Omega-3 för gravida kvinnor

LMV:s råd om mat till dig som är gravid

"Gravida uppmanas äta fisk" -Artikel i SVD 19 feb 2006

Surströmmingsakademiens länklista

Site author: Staffan Berg: Disclaimer
Powered by PHP-QuickSite 1.7 Generated in: 0.6 ms